Onze plannen

Het strategisch plan vormt de basis van al onze activiteiten.In dit meerjarenplan staat beschreven welke doelen we nastreven, de keuzes die we hierin maken en de verantwoording ervan. In het jaarplan vertalen we de overkoepelende strategie naar projecten en campagnes. Op die manier houen we de juiste focus en maken we tegelijkertijd onze plannen concreet. Onze plannen sluiten aan bij Zij aan Zij, het ambitieakkoord 2022-2026 van de Gemeente Roosendaal

Jaarplan 2023

‘De toekomst van Roosendaal creëren we samen’ is de titel van het jaarplan 2023. Hierin is te lezen hoe we met partners onze hoofdoelstellingen omzetten in activiteiten voor bewoners, bedrijven, studenten en bezoekers.  

Lees het jaarplan

Meerjarenplan 2021-2023

In ons strategisch plan formuleren we doelen, (focus)doelgroepen en programmalijnen die richting geven aan de daaruit voortvloeiende projecten en campagnes. We nemen de uitdagingen en kansen in Roosendaal als vertrekpunt om samen te kunnen bouwen aan een rooskleurige toekomst. Benieuwd? We delen het graag.  

Lees het strategisch plan

Meer over wat we doen

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.