Onze plannen

Het strategisch plan vormt de basis van al onze activiteiten.In dit meerjarenplan staat beschreven welke doelen we nastreven, de keuzes die we hierin maken en de verantwoording ervan. In het jaarplan vertalen we de overkoepelende strategie naar projecten en campagnes. Op die manier houen we de juiste focus en maken we tegelijkertijd onze plannen concreet. Onze plannen sluiten aan bij Zij aan Zij, het ambitieakkoord 2022-2026 van de Gemeente Roosendaal

Jaarplan 2024

Onze doelen bereiken we aan de hand van vijf programmalijnen. In ons jaarplan van 2024 te lezen hoe we met partners onze hoofdoelstellingen omzetten in activiteiten voor bewoners, bedrijven, studenten en bezoekers.  

Lees het jaarplan

Meerjarenstrategie

In ons strategisch plan formuleren we doelen, (focus)doelgroepen en programmalijnen die richting geven aan de daaruit voortvloeiende projecten en campagnes. We nemen de uitdagingen en kansen in Roosendaal als vertrekpunt om samen te kunnen bouwen aan een rooskleurige toekomst. Benieuwd? We delen het graag.  

Lees het strategisch plan

Jaarverslag 2023

Dit jaarverslag vormt een beknopt overzicht van onze activiteiten in 2023. Elke doelgroep vraagt om een eigen benadering, net als de stad in het algemeen. Per project en campagne staan de doelen, doelgroepen en resultaten kort beschreven. Ook is hier te vinden wat we voor de Roosendaalse evenementen hebben gedaan. 

Bekijk onze activiteiten in 2023

Meer over wat we doen

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.