Bij wie moet je zijn

Roosendaal is goed georganiseerd. Verschillende overkoepelende partijen behartigen de belangen van ondernemers, makers en bewoners. Tussen deze organisaties is veel samenwerking, toch is het niet altijd direct duidelijk waar je met een nieuw initiatief kunt aankloppen. Roosendaal Citymarketing wijst je graag de weg. Hieronder vind je in het kort de belangrijkste samenwerkingspartners.

Hart voor de Binnenstad

In de binnenstad van Roosendaal werken gemeente, vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners samen onder de naam ‘Hart voor de Binnenstad’. Sinds 2016 wordt samengewerkt om de binnenstad beter, mooier en aantrekkelijker te maken.  Thema’s zijn o.a. vergroening en klimaatadaptatie,  Zero-emissie en stadlogistiek, Cultuur en marketing, citydressing en evenementen. Op dit laatste onderwerp wordt nauw samengewerkt met Collectief. 

Lees meer

Collectief Roosendaal

Collectief Roosendaal is de vereniging van ondernemers in de binnenstad van Roosendaal. De belangen van de ondernemers worden door deze organisatie behartigd en gezamenlijk wordt gewerkt aan een bruisend Roosendaal. O.a. worden de bloembakken en sfeerverlichting verzorgd. Collectief draagt mede bij aan een breed evenementenprogramma in de Binnenstad door financiering voor o.a. de intocht van Sinterklaas, de ijsbaan en andere kleinschalige evenementen.

Lees meer

Cultuur Verbindt Roosendaal

De organisatie Cultuur Verbindt Roosendaal helpt makers en culturele instellingen binnen Roosendaal met kennis, financieringsvraagstukken, verbindingen te leggen met anderen of een podium.

Lees meer

CultuurCompaan

CultuurCompaan zet zich in op het gebied van cultuureducatie en -participatie in de gemeente Roosendaal. Door het aanbieden van culturele activiteiten kunnen kinderen, jongeren en volwassenen meedoen aan of genieten van cultuureducatie en -participatie. Jeugd en inwoners die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur hebben onze speciale aandacht.

Lees meer
Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.