Privacybeleid

Roosendaal Citymarketing

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met al uw gegevens. In dit privacy beleid leggen wij uit hoe wij zowel on- als offline persoonsgegevens verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees dit zorgvuldig door.

Wat leuk dat u onze website bezoekt! Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten, dan kunt u ons via mail of telefonisch bereiken. De contactgegevens vindt u op deze website.

Wij hebben persoonsgegevens van uzelf verkregen of uit openbare registers, zoals het handelsregister of andere open bronnen. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden.

Wij zijn verantwoordelijk over alle gegevens die wij over u verzamelen en ontvangen, wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij hebben passende maatregelen getroffen op bedrijfsniveau om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere onrechtmatige verwerkingen.

1. Cookies

Door onze website te bezoeken, stemt u automatisch in met het gebruik van deze cookies. Cookies kunt u altijd zelf via uw eigen browserinstellingen verwijderen en/of uitschakelen. Uitleg hierover vindt u onder ‘Help’ bij de meeste browsers.

Om te zorgen dat onze website goed werkt en u optimaal gebruik te laten maken van ons platform, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn handige en nuttige technieken die uw internetbrowser opslaat op de computer. Het gebruik van cookies is veilig. Persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres, kan niet uit cookies worden herleid.

Cookies zorgen ervoor
- dat wij verbeteringen kunnen testen;
- dat wij ongemak en fouten kunnen opsporen;
- dat de website snel is;
- dat wij informatie kunnen geven over relevante onderwerpen.

2. Wij verzamelen gegevens op verschillende manieren

A. Rechtstreeks van u
Bijvoorbeeld als u een app downloadt, inschrijft voor een actie, meedoet aan een wedstrijd, een reactie op onze website plaatst en als u contact met ons opneemt.

B. Door het gebruik van onze services en diensten
U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van verschillende tools om uw bewegingen en gegevens over uw gebruik te verzamelen.  

C.Van verschillende derden
Wanneer u ervoor kiest om onze websites, apps of social media te gebruiken, zal de site van de betreffende social media bepaalde gegevens aan ons verstrekken.

3. Gegevens die wij kunnen bewaren 

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden: 

A. Uw contact- en accountgegevens
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en e-mail).

B. Uw betalings- en factuurgegevens 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode wanneer u bijvoorbeeld een ticket koopt.  

C. Door u online en/of offline geplaatste gegevens 
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u op onze website of op een van onze social media heeft geplaatst waartoe wij toegang hebben. Bij het plaatsen van deze online gegevens, mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u op onze website of bij gebruik van apps of social media functies heeft geplaatst. 

4. Gegevens over uw voorkeuren

Wij kunnen gegevens over u verzamelen m.b.t. favoriete evenementen of de producten die u koopt of waarnaar u informeert. Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en op demografisch niveau die wij kunnen afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie.

Gegevens over het gebruik van de website. Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres. Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze site heeft gedaan, vanaf welke site u bij ons terecht kwam en welke site u bezoekt wanneer u onze site verlaat. 

5. Toestemming intrekken

Hebben wij je gegevens verkregen met uw toestemming, dan mag u deze toestemming te alle tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

6. Recht tot inzage

U heeft het recht inzage te krijgen in de informatie die wij van u hebben verzameld en verwerkt. Daarnaast heeft u het recht ons te vragen deze informatie te verstrekken en/of te verwijderen. Voordat dit verzoek kan worden gehonoreerd zullen wij u vragen, zich te identificeren zodat wij u de juiste informatie verstrekken.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, doordat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met u communiceren. 

8. Klachten

Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.